Hỏi về website/ứng dụng bán sim điện thoại

0
12

Câu hỏi:

Tôi muốn hỏi về đăng ký website/ứng dụng bán sim điện thoại ?

Trả lời:

Đối với website/ứng dụng bán sim điện thoại

Theo quy định tại Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 thì SIM chỉ được cấp tại điểm cung cấp dịch vụ viễn thông.

Đề nghị bổ sung vào mục file đính kèm của Hồ sơ: Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc Hợp đồng ủy quyền với các doanh nghiệp viễn thông di động với Quý công ty.

5/5 - (4 bình chọn)

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Please enter your comment!
Please enter your name here