Đăng Ký Website Đấu Giá Trực Tuyến

Tại sao phải đăng ký website đấu giá trực tuyến ?

Đăng Ký Website Đấu Giá Trực Tuyến là quy định bắt buộc với thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến. Đấu giá trực tuyến là cách cho phép người tham gia đấu giá các sản phẩm hoặc các dịch vụ thông qua Internet.

Bài viết này sẽ giúp quý khách hàng đang có ý định thành lập xây dựng Website Đấu Giá Trực Tuyến hiểu rõ hơn quy định, giấy phép, thủ tục, chi phí… khi thành lập Website Đấu Giá Trực Tuyến.

Đăng ký Sàn Đấu Giá Trực Tuyến
Đăng ký Sàn Đấu Giá Trực Tuyến là quy định bắt buộc với thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến…

Website đấu giá trực tuyến là gì ?

Website đấu giá trực tuyến là website thương mại điện tử cung cấp giải pháp cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó.

Vd: Tham khảo các trang web đấu giá trực tuyến tại việt nam: daugiaviet.vn, phodaugia.com, chilindo.com,…

Hoạt động của website đấu giá trực tuyến

Cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến

1. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến là thương nhân, tổ chức thiết lập website đấu giá trực tuyến để các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó.

2. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến nếu không đăng kí kinh doanh dịch vụ đấu giá thì không được đứng ra tổ chức đấu giá trực tuyến.

Quy định về đấu giá trực tuyến

Yêu cầu về hệ thống kĩ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến

1. Hệ thống kĩ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến phải có các chức năng tối thiểu sau:

a) Ghi nhận và lưu trữ mọi mức giá được trả trong một cuộc đấu giá;

b) Sau thời điểm bắt đầu một cuộc đấu giá, cứ 30 giây một lần hiển thị trên website mức giá cao nhất được ghi nhận và người trả mức giá đó để mọi bên tham gia cuộc đấu giá có thể xem được.

2. Trường hợp hệ thống không cho phép người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả, hệ thống phải có thông báo rõ ràng đối với người tham gia đấu giá về việc này ngay trước thời điểm đấu giá. Thông báo phải nêu cụ thể trách nhiệm của người tham gia đấu giá trong trường hợp trả giá nhưng không mua hàng.

Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến

1. Đăng kí website đấu giá trực tuyến theo qui định.

2. Thực hiện các trách nhiệm theo qui định.

3. Ấn định phương thức và trình tự đấu giá trực tuyến.

4. Xây dựng hệ thống kĩ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến để người bán hàng có thể tổ chức đấu giá theo phương thức và trình tự đã ấn định.

5. Cung cấp công cụ trực tuyến để người bán hàng có thể thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến hàng hóa đấu giá.

6. Cung cấp công cụ trực tuyến để người bán hàng có thể đăng tải hình ảnh về hàng hóa, mẫu hàng hóa hoặc tài liệu giới thiệu về hàng hóa cho người tham gia đấu giá xem xét.

7. Cung cấp cho người bán hàng thông tin về diễn biến cuộc đấu giá mà người bán hàng tổ chức khi có yêu cầu.

8. Lập thông báo kết quả đấu giá và gửi đến người bán hàng, người mua hàng và các bên có liên quan theo qui định.

9. Chịu trách nhiệm trong trường hợp lỗi của hệ thống kĩ thuật khiến cuộc đấu giá không thực hiện được:

a) Nếu lỗi của hệ thống kĩ thuật khiến cuộc đấu giá không bắt đầu được vào thời điểm người bán dự định tổ chức đấu giá, người cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến phải hoàn trả cho người bán mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức đấu giá mà người bán đã thanh toán cho người cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến;

b) Nếu lỗi của hệ thống kĩ thuật khiến người tham gia đấu giá không tiếp tục trả giá được sau khi cuộc đấu giá bắt đầu, thì người cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến phải hủy kết quả đấu giá và cho phép người bán tổ chức đấu giá lại, đồng thời chịu mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức đấu giá lại này.

Các hình thức đấu giá trực tuyến

hình thức đấu giá trực tuyến là gì

Bên cạnh các hình thức đấu giá truyền thống (đấu giá trực tiếp tại nơi tổ chức đấu giá), hiện nay hình thức đấu giá trực tuyến cũng dần trở nên phổ biến. Hình thức đấu giá trực tuyến được thực hiện như sau:

– Tổ chức đấu giá tài sản đăng tải Quy chế cuộc đấu giá trên trang website đấu giá trực tuyến.

– Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập; được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

– Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá, thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá và thời điểm kết thúc đấu giá, bước giá đã được công bố.

– Tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, đấu giá viên được tổ chức đấu giá tài sản, thành viên được Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá như sau:

a) Trường hợp việc trả giá được thực hiện bằng phương thức trả giá lên thì người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá;

b) Trường hợp việc trả giá được thực hiện bằng phương thức đặt giá xuống thì người trúng đấu giá là người đầu tiên chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc giá đã giảm được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận.

– Đấu giá viên được tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến căn cứ kết quả xác định người trúng đấu giá, công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

– Kết quả cuộc đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến và được gửi vào địa chỉ điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản ngay sau khi công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến.

Hồ sơ đăng ký website đấu giá trực tuyến:

Theo quy định pháp luật hiện hành, khi đăng ký website đấu giá trực tuyến, Quý vị cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, tài liệu sau đây:

–  Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ Đấu giá trực tuyến

–  Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);

–  Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định;

–  Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ Đấu giá trực tuyến

–  Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó;

–  Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website

Tài liệu khách hàng cần cung cấp:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh phải có nghành nghề đấu giá
– Công ty có ít nhất 2 người có chứng chỉ về tư vấn đấu giá (trong đó có 1 chứng chỉ cấp quản lý, điều hành)

Căn cứ pháp lý: 

  • Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử ngày 16 tháng 5 năm 2013.
  • Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

Thẩm quyền cấp giấy phép 

  • Cục Quản lý Thương mại điện tử – Bộ Công Thương.

Dịch vụ đăng ký giấy phép đấu giá trực tuyến – Sàn đấu giá trực tuyến

Nếu Quý khách không am hiểu nhiều về luật hoặc gặp khó khăn khi làm thủ tục đăng ký website đấu giá trực tuyến – Sàn đấu giá trực tuyến hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi: 

a) Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép đấu giá trực tuyến cho website;

b) Kiểm tra, đánh giá cơ sở và tư vấn website cho khách hàng hoàn thiện đầy đủ và đúng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Đại diện và thực hiện thủ tục cho khách hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

– Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu cần thiết để đề nghị cấp giấy phép đấu giá trực tuyến

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ , theo dõi và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đề nghị cấp Giấy phép (nếu có);

– Đại diện cho khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước trong quá trình đề nghị cấp giấy phép đấu giá trực tuyến và kịp thời thông báo cho quý khách hàng;

– Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép (Nếu có);

*** Mọi băn khoăn, thắc mắc vui lòng gọi hotline 0977246679 để được nhân viên tư vấn ! Xin cảm ơn !

Tìm kiếm liên quan: Giấy Phép Đấu Giá Trực Tuyến ? Các Hình Thức Đấu Giá Trực Tuyến Trên Website ? Sàn Đấu Giá Trực Tuyến ? Quy Định Về Đấu Giá Trực Tuyến ? Các Hình Thức Đấu Giá Trực Tuyến ? Các Trang Web Đấu Giá Trực Tuyến Tại Việt Nam ?

5/5 - (15 bình chọn)