Đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

0
417

Đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại diện tử là việc làm đầu tiên của quý khách hàng khi muốn đăng ký ứng dụng/app cung cấp dịch vụ TMĐT với Bộ Công Thương.

Đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được ban hành kèm theo Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và quy trình đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thực hiện theo quy trình đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy định tại Điều 15 và Điều 16 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.

Sau đây là mẫu đơn chi tiết:

TÊN THƯƠNG NHÂN,
TỔ CHỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ………….. ……….., ngày …. tháng …. năm ……..

ĐƠN ĐĂNG KÝ ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Cục TMĐT và KTS – Bộ Công Thương

  1. Thông tin về thương nhân, tổ chức

– Tên thương nhân, tổ chức:

– Tên giao dịch (nếu có):

– Tên và chức danh người đại diện thương nhân/tổ chức:

– Địa chỉ:

–  Điện thoại:                               Fax:                      Email:

– Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư:

Ngày cấp:                                   Nơi cấp:

  1. Thông tin về ứng dụng:
  2. Tên và địa chỉ lưu trữ hoặc tải ứng dụng:
STT Tên ứng dụng1 Địa chỉ lưu trữ hoặc tải ứng dụng2 Logo
1
2
3
  1. Loại hình dịch vụ cung cấp trên ứng dụng:

□ Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

□ Dịch vụ khuyến mại trực tuyến

□ Dịch vụ đấu giá trực tuyến

□ Dịch vụ khác (đề nghị nêu rõ:…………………………………………………………….)

  1. Các loại hàng hóa hoặc dịch vụ chủ yếu được giao dịch trên ứng dụng:
□ Hàng điện tử, gia dụng

□ Máy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng

□ Ô tô, xe máy, xe đạp

□ Thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe

□ Công nghiệp, xây dựng

□ Thiết bị nội thất, ngoại thất

□ Bất động sản

□ Sách, văn phòng phẩm

□ Hoa, quà tặng, đồ chơi

□ Thực phẩm, đồ uống

□ Dịch vụ lưu trú và du lịch

□ Dịch vụ việc làm

□ Dịch vụ khác

□ Hàng hóa khác (đề nghị nêu ….)

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cơ quan chủ quản (nếu có);

– Lưu:

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)

___________

1 Ví dụ: Tên ứng dụng: Sàn giao dịch ABC

2 Ví dụ: Địa chỉ lưu trữ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sangiaodichabc

==> Quý khách hàng có thể tải mẫu đơn file word về TẠI ĐÂY

5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Please enter your comment!
Please enter your name here