Phân nhóm đăng ký thương hiệu độc quyền

1
400

Phân nhóm đăng ký thương hiệu độc quyền trước khi tra cứu nhãn hiệu, và làm tờ khai đăng ký thương hiệu là một bước rất quan trọng trong quy trình thực hiện đăng ký thương hiệu độc quyền.

Phân nhóm đăng ký thương hiệu độc quyền như thế nào ?

Phân nhóm theo các loại thương hiệu

  • Thương hiệu hàng hóa

Thương hiệu hàng hóa là dấu hiệu có khả năng phân biệt được dùng để phân biệt hàng hóa của một doanh nghiệp này với hàng hóa của doanh nghiệp khác.

Thương hiệu hàng hóa

  • Thương hiệu dịch vụ:

Thương hiệu dịch vụ rất giống với thương hiệu hàng hóa về bản chất. Cả hai đều là dấu hiệu có khả năng phân biệt.

Thương hiệu dịch vụ phân biệt dịch vụ của doanh nghiệp này với dịch vụ của doanh nghiệp khác.

Dịch vụ có thể được hiểu là dịch vụ bất kỳ, ví dụ như: dịch vụ tài chính, ngân hàng, du lịch, quảng cáo hoặc ăn uống. thương hiệu dịch vụ có thể được đăng ký, gia hạn, hủy bỏ hiệu lực, chuyển nhượng quyền sở hữu và chuyển  giao  quyền sử dụng với các điều kiện giống như thương hiệu hàng hóa.

  • Thương hiệu chứng nhận

Thương hiệu chứng nhận được cấp để chứng nhận sự phù hợp với các tiêu chuẫn xác định nhưng không bị hạn chế ở thành viên bất kỳ. thương hiệu chứng nhận có thể được người bất kỳ sử dụng với điều kiện người đó chứng minh được rằng sản phẩm có liên quan đáp ứng các tiêu chuẫn nhất định đã được thiết lập.

Ở hấu hết các nước, sự khác biệt chính giữa thương hiệu tập thể và thương hiệu chứng nhận là thương hiệu tập thể chỉ có thể được sử dụng bởi một nhóm các doanh nghiệp cụ thể (ví dụ thành viên của một hiệp hội), còn thương hiệu chứng nhận có thể được sử dụng bởi người bất kỳ miễn là tuân thủ các tiêu chuẩn do chủ sở hữu thương hiệu thiết lập.

Một điểu kiện quan trọng đối với thương hiệu chứng nhận là chủ thể nộp đơn đăng ký thương hiệu sẽ được coi là “có thẩm quyền chứng nhận” sản phẩm có liên quan. Ví dụ về điển hình thương hiệu chứng nhận là Woolmark, thương hiệu này chỉ được sử dụng để chứng nhận các sản phẩm được sản xuất từ 100% chất liệu len.

  • Thương hiệu tập thể

Nhìn chung, thương hiệu tập thể do một hiệp hội hoặc hợp tác xã sở hữu nhưng bản thân các tổ chức này không sử dụng thương hiệu tập thể mà chỉ những thành viên của họ có thể sử dụng thương hiệu tập thể để tiếp thị sản phẩm. Tổ chức tập thể sở hữu thương hiệu độc quyền trao cho các thành viên của mình quyền sử dụng thương hiệu với điều kiện họ phải tuân thủ các điều kiện/tiêu chuẫn được quy định trong quy chế sử dụng thương hiệu tập thể. Ví dụ: tiêu chuẫn chất lượng, nguồn gốc địa lý …

Thương hiệu tập thể có thể là một phương thức có hiệu quả để cùng tiếp thị các sản phẩm của một nhóm các doanh nghiệp mà nếu thực hiện riêng lẻ sẽ gặp khó khăn hơn để các thương hiệu riêng lẻ của họ được người tiêu dùng thừa nhận hoặc/và được những người bán lẻ phân phối. Một nhản hiệu tập thể thành công điển hình là MELINDA được 5.200 nhà sản xuất táo ở vùng Valle di Non và Valle del Sole của Italia sử dụng. Mọi nhà sản xuất có quyền sử dụng thương hiệu tập thể MELINDA thuộc sở hữu của công ty Melinda miễn là sản phẩm táo của họ đáp ứng các tiêu chuẫn do Công ty này qui định.

Thương hiệu tập thể

  • Thương hiệu liên kết

Thương hiệu liên kết là các thương hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương đương nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.

Theo đó thương hiệu liên kết sẽ bao gồm từ hai sản phẩm, dịch vụ trở lên với những đặc điểm cơ bản sau:

Đặc điểm về chủ thể: Các thương hiệu này phải do củng một chủ thể đăng ký thì mới được coi là thương hiệu liên kết.

Đặc điểm về thương hiệu: Bên cạnh cùng một chủ thể đăng ký, các thương hiệu được coi là thương hiệu liên kết phải thỏa mãn điều kiện là các thương hiệu này có dấu hiệu trùng hoặc tương tự nhau. “trùng” được hiểu là hoàn toàn giống nhau về cả nội dung và hình thức, “tương tự” có nghĩa là giống nhau về cả mặt hình thức và nội dung có điểm khác biệt cụ thể mà có thể nhận ra được bằng tên gọi, công dụng, tính năng của sản phẩm, dịch vụ đó.

Đặc điểm về sản phẩm, dịch vụ: các thương hiệu này phải có liên quan tới nhau về mẫu thương hiệu và nhóm ngành sản phẩm, dịch vụ cung cấp.

Thương hiệu liên kết

  • Thương hiệu nổi tiếng

Là thương hiệu được cơ quan có thẩm quyền của một nước nhất định công nhận là nổi tiếng. Nhìn chung “thương hiệu nổi tiếng” được hưởng sự bảo hộ mạnh hơn. Ví dụ: thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ ngay cả khi không đăng ký (hoặc không được sử dụng) trong một vùng lãnh thổ nhất định.

Hơn nữa, nếu thương hiệu được bảo hộ để chống lại các thương hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn chỉ khi chúng được sử dụng cho các sảm phẩm trùng hoặc tương tự thì thương hiệu nổi tiếng thường được bảo hộ chống lại các thương hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn ngay cả khi chúng được sử dụng cho các sản phẩm không liên quan, nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định. Mục đích chính của việc bảo hộ mạnh hơn là nhằm ngăn không cho các công ty lợi dụng uy tín của thương hiệu nổi tiếng hoặc gây ra thiệt hại cho uy tín và sự tín nhiệm của khách hàng đối với thương hiệu đó.

♦ Phân nhóm hàng hóa, dịch vụ

Việc phân nhóm hàng hóa, dịch vụ được áp dụng theo bảng phân loại hàng hóa, dịch vụ Ni xơ phiên bản 10 từ 01/01/2012 liên quan đến việc đăng ký thương hiệu. Bảng phân loại lần này có một số sửa đổi so với bảng phân loại trước đó, chủ yếu là một số dịch vụ nằm trong nhóm 37 và 45.

>> Phân nhóm danh mục hàng hóa, dịch vụ cho việc đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Nice 10

 

5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Please enter your comment!
Please enter your name here