Làm thế nào để nộp trực tuyến Báo cáo về tình hình hoạt động thương mại điện tử hàng năm?

0
1614

Hướng dẫn nộp trực tuyến Báo cáo về tình hình hoạt động thương mại điện tử hàng năm?

Đây là hoạt động bắt buộc hằng năm để Bộ Công Thương quản lý nắm bắt tình hình hoạt động của các website thương mại điện tử. 

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của các website thương mại điện tử (TMĐT) và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời đưa ra định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) đã gửi thông báo tới các Doanh nghiệp về việc thực hiện Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2021.

==> Link hướng dẫn và tra cứu tình hình thực hiện báo cáo tại địa chỉ: baocao.online.gov.vn

Làm thế nào để nộp trực tuyến kê khai báo cáo về tình hình hoạt động thương mại điện tử hàng năm?

Quy trình thực hiện báo cáo Tình hình hoạt động thương mại điện tử

– Bước 1: Chọn menu báo cáo cần thực hiện

Trên menu bên trái chọn menu Báo cáo cần nộp. Tiếp đó chọn chức năng danh sách báo cáo. Hệ thống hiển thị danh sách báo cáo cần nộp

Báo cáo website thương mại điện tử hằng năm

– Bước 2: Chọn báo cáo

Trên màn hình danh sách báo cáo cần thực hiện kích chọn nút làm báo cáo

kê khai Báo cáo website thương mại điện tử

– Bước 3: Thực hiện kê khai báo cáo

Chọn nút kê khai để chuyển đến màn hình kê khai thông tin báo cáo.

kê khai Báo cáo website thương mại điện tử hằng năm

Sau khi kích chọn nút kê khai hệ thống sẽ chuyển đến màn hình cho phép nhập các thông tin báo cáo

báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử

– Bước 4: Kê khai và lưu lại thông tin báo cáo

Sau khi kê khai đầy đủ thông tin. Vui lòng kích chọn nút Lưu báo cáo để hệ thống lưu lại thông tin báo cáo

báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử hằng năm

– Bước 5: Gửi báo cáo

Sau khi lưu báo cáo hệ thống sẽ chuyển về màn hình thông tin đợt báo cáo. Vui lòng kích chọn nút Gửi báo cáo.

kê khai báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử

Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại xác nhận gửi báo cáo. Vui lòng xác nhận để hoàn thành kê khai báo cáo.

kê khai báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử hằng năm

Sau khi xác nhận thì đợt báo cáo sẽ chuyển trạng thái thành đã báo cáo

nộp báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử

 

5/5 - (30 bình chọn)

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Please enter your comment!
Please enter your name here